Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : precontractuele informaties

De hierbij beschreven verkoopsvoorwaarden zijn afgesloten tussen de onderneming Lepi Vits/Phyt-Equilibre en elke natuurlijke persoon die een aankoop doet via de E-Shop van Phyt-Equilibre als klant. De sociale zetel van Lepi vits/Phyt-Equilibre is geregistreerd bij de bank carrefour van de Belgische ondernemingen onder het nummer 0823.239.097.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden baseren zich op de laatste E-commerce regelingen « marktpraktijken en bescherming van de consument”, beschikbaar binnen de Europese richtlijn 2011/83/UE betreffende de rechten van de consument en omgezet in de nieuwe Belgische code van economisch recht.

Artikel 2 : Het Onderwerp

De E-Shopping Phyt-Equilibre stelt online verkoop van voedingssupplementen en gezondheidspackages voor (art.3).

De internet-gebruiker heeft de mogelijkheid op de verschillende pagina’s van de site te surfen en tot een bestelling over te gaan via de knop"add to cart" (art.17). De gekochte producten worden online betaald door middel van één van de betaalmiddelen die op de site voorgesteld zijn (art.7). Phyt-Equilibre bevestigt de aanvaardingvan de bestelling via email en de producten worden aan de klant geleverd in en bepaald termijn (art.6).

Artikel 3 : De producten

3.1 – Lepi Vits Belgium is onderworpen aan de controle van de FAVV en de voedingshygiëne. De gemaakte voedingsupplementen worden gecontroleerd en gecertificeerd door en internationaal NUT/PL/AL nummer onderworpen aan de geldende Europese richtlijnen en hebben een C.N.K referentie. Bijgevolg zijn de door Phyt-Equilibre voedingssupplementen en gezondheidspackages zonder gevaar voor de consument, enkel indien deze laatste de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid respecteert alsook de gebruikstips die op de etikettering vermeld zijn. De gebruikte voedingssupplementen zijn samengesteld uit bio-beschikbare actieve stoffen die noch conserveermiddelen, noch pesticiden, noch kunstmatige kleurstoffen inhouden.

3.2 – De klant moet onthouden dat de informaties, de doseringen en de vermelde eigenschappen op de site geen medisch advies vervangen. In geen enkel geval houden deze inlichtingen een preventieve of curatieve behandeling voor en gegeven pathologie in. De zwangere vrouwen of de vrouwen die borstvoeding geven moeten raad vragen aan arts vooraleer supplementen te verbruiken. De voedingssupplementen mogen niet binnen het bereik zijn van kinderen. Lepi Vits is niet aansprakelijk voor de gevolgen die zouden voortvloeien uit een verkeerd gebruik of niet van de geleverde informaties.

3.3 – Onze specialisten raden aanbehandelingen van minimum één maant te volgen. Voor meer inlichtingen gelieve ons te contacteren of advies te vragen aan uw arts. Ingeval van zichten of ongemak gelieve eerste uw arts te raadplegen voor aleer een langdurige behandeling te volgen

* Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Artikel 4 : De prijs

4.1 – De prijzen van onze voedingssupplementen zijn in euros vermeld met inbegrip van alle taksen, verpakkingen en behandeling van de bestelling buiten de verzendkosten.

4.2 – De prijzen van de producten zijn van toepassing voor de landen die in art.6 vermeld zijn.

4.3 – Phyt-Equilibre heeft het recht haar prijzen op elk moment te veranderen, maar de producten zullen aanrekend worden op basis van de vermelde tarieven op het moment van het valideren van de bestelling.

4.4 – De promotionele aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde duur alsook binnen de beperking van de beschikbare voorraad.

4.5 – De producten blijven eigendom van Phyt-Equilibre tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

4.6 – Phyt-Equilibre is gespecialiseerd in de E-commerce voor particulieren. Voor elke aankoop van groothandelskoopwaar ten voordele van professionelen, gelieve ons te contacteren.

Artikel 5 : De beschikbaarheid

De door Phyt-Equilibre voorgestelde producten zijn beschikbaar als ze zichtbaar zijn op de site en in vooraad. Als de stock uitgeput is kan de klant een “rappelknop” activeren dat daarvoor voorzien is (binnen de E-commerce). Zodra het product beschikbaar is wordt electronisch een automatischewaarschuwing doorgegeven. In geval van onmogelijke levering na plaasting van uw bestelling, wordt u per mail geinformeerd. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en geen enkel bankdebet zal uitgevoerd worden. Ter informatie, grijpt het debet in op het moment van de verzending van het pakket.

Artikel 6 : De levering

6.1 Algemeenheden

De door Phyt-Equilibre gekochte producten worden in België geleverd en in bepaalde Europese landen : Frankrijk, Monaco, Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië, Portugal, Spanje, Zwitserland, Zweden, Denemarken, Ierland, Finland, Italië, Griekenland, Hongarije, Croatië, Oostenrijk.

De bestelde producten worden ook buiten de grenzen van Europa geleverd: Australië, Canada, Verenigde-Staten, Turkije.

  • Voor de diverse verzendingsmogelijkheden en hun prijzen, raadpleeg het tabblad “levering”.

De producten worden naar het leveringsadres gestuurd die vermeld werd tijdenshet validatieproces van de bestelling.

De behandeling en de levering van de bestelling neemt plaats binnen de vier weekdagen[1] na ontvangst van de betaling. De eventuele vertragingen ingeval van overmacht (staking, weersomstandigheden, enz.) laten de koper niet toe de bestelling te weigeren of schadevergoeding op te eisen.In geval van vetraging wordt u en mail gestuurd om u te informeren van een eventueel gevolg op de leveringsdatum die u vermeld werd. We zullen u een andere leveringsdatum voorstellen. In elk geval, indien de vertraging meer dan 7 dagen beloopt, geniet u van de mogelijkheid u bestelling te annuleren binnen een termijn van 60 weekdagen conform de wettelijke bepalingen. In dit geval, indien u het product na uw annulatie ontvangen hebt, zullen we overgaan tot de terugbetaling van het product en de kosten van terugkeer zodra we het product in zijn oorspronkelijke staat ontvangen.

We nodigen u uit regelmatig de follow-up van uw bestelling te raadplegen en een mail ter attentie van onze klantendienst te sturen indien u vragen of problemen hebt.

6.2 Reserve-clausule

U moet Phyt-Equilibre onmiddellijk verwittigen bij verkeerde bestellingen (vb: niet-conforme producten).

In geval het geleverd pakket zwaar beschadigd is of gescheurd (met foto’s), moet u spoedig de klantendienst verwittigen teneinde een vooruitbetaald pakketlabel te ontvangen en dat de bestelling vervangen of terugbetaald wordt naargelang het geval.

Na contactname met onze klantendienst en in functie van de hieronder vermelde gevallen (art.9), kunt u genieten van de voorziene vervangingswoorwaarden en/of terugbetaling.

6.3 Inklaringskosten

De landen buiten de Europese grenzen en Zwitserland kunnen inklaringskosten ondergaan. In geen enkel geval zal Phyt-Equilibre deze kosten ten laste nemen. Phyt-Equilibre kan niet verantwoordelijk gesteld worden van eventuele taksen ten gevolge van en levering in Zwitserland of in een land buiten de Europese grenzen.

Artikel 7 : Betaling

7.1 – De betaling van uw aankopen gebeurt ofwel met klassieke bankkaart (debetkaarten) ofwel met kredietkaarten[2] (visa – mastercard). De bankoverschrijvingen zijn gewaarborgd door een agentschap gespecialiseerd in de behandeling van online betalingen. Voor nadere toelichting, gelieve onze rubriek gewaarborgde betalingen te raadplegen.

7.2 De kaart wordt gedebiteerd op het moment van de verzending van de bestelling.

Artikel 8 : Terugbetaling

8.1 – De terugbetalingen van de producten in de hypotheses genoemd in artikel 6.2 & 9 zullen gedaan worden in de kortste termijnen en ten laatste binnen de 14 dagen volgend op de datum waarop het recht geoefend werd. De koper oefent pas zijn recht op terugbetaling na ontvangst van het bewijs van de terugbetaling van de producten.

8.2 – De terugbetaling gebeurt op voorstel van Phyt-Equilibre door het crediteren van de bankrekenning van de klant die de bestelling doorgevoerd heeft. De klanten die zouden besteld hebben via reductiebons, zullen geen contant geld krijgen en zullen hun aankoop-bons terugkrijgen.

8.3 – De verkrijgde voordelen ter gelegenheid van de aankoop van een product zullen geannuleerd worden in geval van teruggave van het product met terugbetaling van deze laatste.

Artikel 9 : Herroepingsrecht

9.1 – Algemeenheden

Conform de bestaande wettelijke regelingen beschikt u over 14 dagen na ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht te oefenen bij Phyt-Equilibre zonder noodzaak van motivatie en zonder betaling van een penaliteit.

In geval van oefening van het herroepingsrecht binnen het voornoemd termijn zullen alleen de prijs van de gekochte producten en de verzendingskosten terugbetaald worden ; de kosten van terugkeer blijven ten uwen laste.

De levering van verzegelde producten die door de koper zouden ontzegeld worden kunnen voor redenen van bescherming van de gezondheid en/of hygiëne niet teruggestuurd worden.

De terugzendingen moeten verwezenlijkt worden in hun oorspronkelijke staaten volledig (verpakking, publiciteit, producten). Dit laat een niewe afzet van de goederen toe met copie van de aankoopfactuur voor en optimaal beheer.

9.2 – Terugkeer van degoederen

De terugkeer moet per mail gebeuren op het adres: info@phyt-equilibre.com of per tel/fax op het nummer 0032 2 721 1620 met vermelding van de naam, het adres en de telefoon-nummer van de eigenaar.

Artikel 10 : Verantwoordelijkheid

10.1 –Phyt-Equilibre werkt gedetailleerde berschrijvingen per product uit met opname van de volledige samenstelling, de eigenschappen alsook het gebruiksmiddel. Al deze specifiëringen zijn vermeld op de « pagina’s product » van de internet site. Phyt-Equilibre kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade die het gevolg zou zijn van het verkeerd gebruik van de commercialiseerd producten (art.3.2 & 3.3).

10.2 –De foto’s zijn vermeld ter illustratie. We nodigen u uit naar de beschrijving van elk product te kijken om er de specifieke eigenschappen van te kennen. In geval van twijfel of indien u bijkomende inlichtingen wenst, aarzel niet ons te contacteren.

10.2 –Deze site houdt webkoppelingen naar andere internet sites in. Phyt-Equilibre kan noch verantwoordelijk gesteld worden van de actuele of toekomstige inhoud van deze sites, noch van de inhoud van de externe sites die en link naar de site Phyt-Equilibre hebben.

Artikel 11 : Waarborg

In geen enkel geval kan PHYT-EQUILIBRE verantwoordelijk gesteld worden voor de niet-naleving van de reglementering in het land van ontvangst. De eventuele verantwoordelijkheid van Phyt-Equilibre is enkel beperkt tot de waarde van het betreffend product op de datum van verkoop. Er is geen bijgevoegd commerciële waarborg.

Artikel 12 : Klantendienst

Voor alle informatie is onze klantendienst terberschiking van maandag tot vrijdag van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u :

Op volgend adres : info@phyt-equilibre.com

Tel : +32 721.16.20

Artikel 13 : De intellectuele eigendom

13.1 Alle rechten gelinkt aan de E-Shop van Phyt-Equilibre.com met inbegrip van de foto’s, de logos, de web geschriften, de mails, alsook de artikels in de « blog gezondheid » zijn beschermd en kunnen in geen enkel geval gereproduceerd worden door derden. Tenzijanders vermeld,behoren alle rechten van de internet site Phyt-Equilibre tot het bedrijf Lepi Vits Belgium cvba.

13.2 De sociale benamingen, de merken enonderscheidende tekens op de site van Phyt-Equilibre zijn beschermdop grond van hetmerkenrecht. Het reproduceren van het geheel of een deel van de hierboven vermelde tekens is volkomen verboden en moet het onderwerp zijn van een voorafgaande geschreven toestemming van deeigenaar van het handelsmerk.

Artikel 14 : De bescherming van de persoonlijke gegevens

Op grond van de wet van 8.12.1992 betreffende de bescherming van het prive-leven, zullen alle gegevens die u ons toevertrouwd, enkel gebruikt worden voor de behandeling van uw bestelling. We verzekeren u dat Phyt-Equilibre deze gegevens noch zal coderen, noch zal gebruiken voor ander doeleinden. De geleverde informaties zijn beveiligd door coderingstechnologiën.

14.1. Het verzamelen van nominatieve informatie ten behoeve van verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

14.2. PHYT-EQUILIBRE.com respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, waarbij rekening wordt gehouden met de EU-richtlijnen neemt op 24 oktober 1995.
Deze wet bepaalt dat het bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt de toestemming van de betrokkene moet hebben, dat de gegevens nauwkeurig moeten zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek doel, duidelijk en legaal. Iedereen moet toegang hebben tot deze persoonlijke gegevens en het recht om deze te wijzigen. In overeenstemming met de wet is de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot klanten bij de Commissie aangemeld met het oog op de bescherming van de privacy. De klant heeft het recht om gegevens over hem te openen, wijzigen, rectificeren en verwijderen, die hij kan gebruiken met Newpharma.

14.3. PHYT-EQUILIBRE.com verbindt zich ertoe de gegevens van zijn klanten nooit aan derden door te geven.

14.4. De klant heeft de mogelijkheid om zijn informatie op elk moment te bekijken en te wijzigen via de pagina "Mijn account".

14.5. PHYT-EQUILIBRE.com zal te allen tijde de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens respecteren:
• Correctierecht - u kunt verzoeken dat uw informatie wordt bijgewerkt of gecorrigeerd
• Het recht om te worden vergeten - u kunt verzoeken dat uw informatie permanent wordt verwijderd
• Overdraagbaarheid - u kunt verzoeken dat uw informatie wordt overgedragen aan een andere organisatie
• Recht op verzet - u kunt proberen om bepaalde vormen van gebruik van uw persoonlijke gegevens te verbieden
• Recht van toegang - u hebt het recht om te weten wat voor soort persoonlijke gegevens over u zijn verzameld
hoe het wordt gebruikt.
Voor alle bovenstaande verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze gegevenscontroller via info@phyt-equilibre.com.

PHYT-EQUILIBRE.com respecteert het Algemeen Reglement voor de bescherming van gegevens (Europese richtlijn van 25 mei 2018 betreffende persoonsgegevens).

Artikel 15 : toepasselijk recht - geschil

Het onderhavige contract (op basis van een factuur) tussen de verkoper en de koper is ondergevig aan de Belgische wetgeving. De taal van het betreffend contract is Frans. In geval van geschil tussen de verkoper en de koper, zijn de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Artikel 16 : Nominatieve inlichtingen

In functie van hun keuze uitgedrukt bij de opmaak van uw account, namelijk bij de onderschrijving van de newsletter, zal u promotionele aanbiedingen of geactualiseerde artikels ontvangen die door Phyt-Equilibre opgesteld zijn. Indien u niet meer wenst geaboneerd te zijn, kunt u het op elk ogenblik aanvragen via het gebruik van de unsubscribeschakels in onze mededelingen.

Onze site is tevens ontworpen om bijzonder attent te zijn op de behoeften van onze klanten. Het is onderander daarvoor dat we gebruik maken van cookies. De cookie heeft als doel ons het gebruik van onze site te melden. De cookies worden dus enkel door Phyt-Equilibre gebruikt om de gepersonaliseerde dienst te verbeteren.

Artikel 17 : Aanvaarding

U verklaart kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden voorafgaand aan uw bestelling. Het valideren van uw bestelling betekent bijgevolg de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Behalve tegenbewijs, vormen de door Phyt-Equilibre opgenomen gegevens het bewijs van het geheel van de transacties tussen Phyt-Equilibre en haar klanten.

De klant kan een bestelling doorvoeren op de E-commerce van Phyt-Equilibre.com.

De koper die een bestelling wenst door te voeren via internet moet onvermijdelijk:

Een online “aankoopmand” vormen door het selecteren van alle gekozen producten via de knop “toevoeging aan de mand”

-   De algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden

-   Zijn leveringswijze selectioneren

-   Zijn bestelling valideren na verificatie door op de knop “bestelling met betalings verplichting” te drukken.

-   De betaling uitvoeren volgens de voorziene voorwaarden via Hipay

Elke bestelling doorgevoerd door de klant houdt in dat deze laatste het product zal gebruiken volgens hun verkoopsvoorwaarden.

Artikel 18 : Interne bedrijfsgegevens

18.1 Eigenaar

Eigenaar van de site: Lepi Vits Belgium cvba

CVBA met en capital 18.000€

BTW intracam: BE 0823239097

Sociale zetel : Cayershuisstraat, 2 bus 2 – 1200 Brussel – België

Tel-Fax: +32 721 16 20

E-mail: info@phyt-equilibre.com

18.2 Opmaak van de internet site enhostingprovider

Produweb – Opmaak van internet sites

De Lantinstraat, 149

4000 Luik

[1] Geldig voor de Benelux, Frankrijk and Duitsland

[2] Verplicht voor landen buiten Europa


© 2021 LEPIVITS. Tous droits réservés | Création de site internet Produweb™
ga('send', 'pageview')